Що таке Норвезька Червона Порода ВРХ?

1935 рік - виведена Норвезька Червона високопродуктивна молочна порода . 
1970 рік - фахівці тваринництва  особливу увагу приділяють селекції на продуктивність і функціональність.
1971 рік - оцінка рівня фертильності включена до Загального Племінного Індексу.
1978 рік -  оцінка здоров'я включена до Загального Племінного Індексу.

У найкращих стадах норвезької червоної породи, продуктивність корів перевищує 10 000 кг , а корови-рекордистки дають  більше 16 000 кг  за лактацію. Доросла корова Норвезької Червоної Породи має вагу 550-600 кг.

НОРВЕЗЬКА ЧЕРВОНА ПОРОДА - це продуктивність + здоров'я + відтворення.

Якщо Ви, як фермер, і мрієте про корову середніх розмірів, яка вирізняється:

а)  надзвичайно високим рівнем запліднюваності,
б) резистентністю до маститів
в) високим вмістом % жиру і білку,

тоді НОРВЕЗЬКА ЧЕРВОНА -- це порода саме для Вас.ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРВЕЗЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ ПОРОДИ

Шляхом цілеспрямованої селекційно-племінної роботи протягом останніх 40 років, Гено (компанія, що займається розведенням Норвезької Червоної породи і дистрибуцією сперми в усі куточки світу)  подолала негативну кореляцію між: продуктивністю - здоров'ям -фертильністю. 

Це призвело до того, що у світі є «корова бажаного типу», яка має чудові продуктивні ознаки, міцне здоров'я та високу відтворювальну здатність.

Продуктивність

У найкращих стадах Норвегії виробництво молока перевищує 10 000 кг , а найкращі корови-рекордистки досягають надоїв більше 16 000 кг за лактацію. В даний час середній відсоток жиру в популяції молочної худоби даної породи 4,2%, білку 3,4%.

Характеристики здоров'я

Характеристики , що визначають резистентність тварин, були включені до загального індексу племінної цінності (TMI) з 1978 року. Особливу увагу при цьому приділяли стійкості до маститу та інших захворювань (зокрема кетозу). Ці ознаки  мають низький рівень успадкування, особливо у порівнянні з ознаками продуктивності. Тому генетичне покращення популяції проводилось шляхом збільшення питомої частки ознак резистентності в загальному селекційному індексі та при відборі й подальшій селекційно-племінній роботі з породою. Для селекції за комплексом низькоуспадковуваних ознак було залучено  велику кількість дочок до тестування для розрахунку точних значень селекції.

Фертильність

Фертильність була включена до Загального Індексу Племінної Цінності з 1971 року. Індекс фертильності грунтується на частоті не повернення (рівня запліднюваності після першого осіменіння) телиць та корів першої лактації. Генетична тенденція фертильності є позитивною в норвезькій червоній породі з середнім рівнем тривалості сервіс-періоду  56 днів (72,4%) (2014 рік).

Легкість отелу

Легкість отелень була включена в програму відбору з 1978 року. Норвезька червона порода характеризується, як порода з низьким рівнем  тяжких отелів. Менш ніж 2% від усіх отелів мають серйозні проблеми. Показник мертвонароджених телят також включається до Загального Індексу Племінної цінності. За величиною у відсотковому відношенні він не перевищує 3% мертвонароджених телят. Для порівняння, в популяції Голштинської породи цей показник становить 7%.

Комолість

Значна частина бугаїв Норвезької Червоної породи є комолі, а деякі – гомозиготні за даною ознакою. Всі нащадки гомозиготних комолих бугаїв у першому поколінні  народжуються безрогими.

Довголіття

З високим генетичним потенціалом за надоєм та якісним складом молока,  маючи титул "безпроблемна корова", Норвезька Червона Порода має вищу тривалість життя та продуктивного використання, ніж більшість сучасних молочних порід.

Міжпородне схрещування:
НОРВЕЗЬКА ЧЕРВОНА х ГОЛШТИН

У системі міжпородного схрещування бугаї Норвезької Червоної породи «вирівняють» Ваше стадо за екстер’єрно-конституційним типом притаманним молочній худобі 

Що дає 2-породне схрещування Норвезької Червоної Породи з Голштином:

-    Відмінна запліднюваність, легкі отели і висока збереженість телят;
-    Підвищена резистентність , насамперед до маститів;
-    Відмінна постава та міцність кінцівок і ратиць;
-    Високий кількісно-якісний склад молочної сировини та вміст сухих речовин.

Висновок №1:

Потомство від схрещування Норвезької Червоної і Голштинької порід перевершує чистопородних аналогів Голштина:

- підвищеною відтворювальною здатністю корів, що включає тривалість сервіс-періоду, запліднюваність, життєздатність приплоду;
- легкістю отелу
- стійкістю до захворювань та меншою кількістю маститів, кетозів  і інших хвороб

Міжпородне схрещування:
НОРВЕЗЬКА ЧЕРВОНА х ГОЛШТИН х НОРВЕЗЬКА ЧЕРВОНА

Що дає 2-породне схрещування за схемою: Норвезька Червона х Голштин х Норвезька Червона:

-    Надзвичайна фертильність, легкі отели і висока виживаність телят;
-    Неперевершена стійкість до маститу і інших хвороб;
-    Відмінна постава та міцність кінцівок і ратиць;
-    Високий кількісно-якісний склад молочної сировини та вміст сухих речовин.

Висновок №2

Чистопородні тварини Норвезької Червоної породи перевершують Голштинів

-    Фертильністю
-    Стійкістю до маститів
-    Легкістю отелів
-    Збереженістю корів і телят.

Запитання фермерів США, Канади, Німеччини.

Запитання:
Чому я повинен використовувати сперму Норвезького Червоного  бугая, а не вибрати  Голштина, що має високий загальний індекс або відмінні функціональні риси?

Відповідь:
Використання високо селекційного  Норвезького Червоного бугая при схрещуванні з Голштинськими коровами значно підвищує їх рівень прибутковості за рахунок високої відтворювальної здатності та молочної продуктивності, при одночасному збереженні відмінного якісного складу молока. Поєднання прояву ефекту  гетерозису та впливу відмінного генотипу Норвезької Червоної породи  є запорукою  легкості отелення, здоров'я корови, тривалості життя і продуктивного використання та підвищення прибутку серед помісних корів порівняно з чистопородними голштинськими аналогами.

Запитання:
Як змінюються показники продуктивності (надій молока, вміст жиру та білку) при міжпородному схрещуванні з Норвезькою  Червоною породою  у порівнянні з чистопородними  Голштинськими коровами  США та інших країн?

Відповідь:
Показники по молоку, жиру та білку у тварин при міжпородному схрещуванні Норвезької Червоної породи і Голштина  будуть дуже схожими на продуктивність чистопородних Голштинів. У високопродуктивних стадах у США та деяких інших країнах молочна продуктивність помісних тварин Норвезької Червоної  х Голштина дещо нижча, ніж чистокровних Голштинів. Середньодобовий надій в період роздою зменшується на 1 - 2 кг в день для помісних  корів Норвезької  Червоної  х Голштина, проте процент жиру та білка підвищується на 0,8-1,01%.

Запитання:
Чому деякі бугаї Норвезької  Червоної породи чорно-ярбі, а не червоно-рябі?

Відповідь:
Норвезька червона порода несе в собі чорний ген, який представляє рідкість. Чорна або червона масть не має важливого економічного впливу в Норвегії, тому чорний ген залишився в популяції норвезької червоної породи з часу злиття місцевих порід, щоб сформувати сучасну Норвезьку червону породу у 1940-х роках. Інші скандинавські червоні популяції не мають чорного гену в своїх популяціях. Ген чорної масті є домінуючим тому, якби до норвезької програми  розведення Норвезької червоної породи було включено завдання зменшити частоту гену, що кодує чорну масть, цього було б легко досягти. Виробники, що використовують Норвезьку Червону породу в системі схрещування за межами Норвегії, мають можливість використовувати червоних або  чорних бугаїв,  якщо для них важлива масть

Запитання:
Чи мають породи норвезька червона, шведська червона та фінський айршир спільне походження з айрширською породою?

Відповідь:
Так, всі ці популяції мають спільне походження, вони виведені на основі породи Айршир, і вони значною мірою зазнали впливу з боку генотипу породи Айршир. Ці популяції були тісно пов'язані з моменту їх виникнення: з початку до середини 1900-х років. Кожна з цих популяцій має свою унікальну генетичну структуру, але в цілому вони є тісно пов'язаними породами, які об’єднують в своїй спадковості генетику видатних бугаїв-лідерів,  принаймні протягом останніх 50-60 років.
Унікальність кожної з цих порід полягає  у впливі генотипу інших оригінальних популяцій, які приймали участь у створенні тої чи іншої породи. Наприклад, норвезька червона порода має набагато більший відсоток комолої  великої рогатої худоби порівняно з шведською червоною і фінським Айрширом, оскільки ген комолості був присутній у деяких початкових популяціях, що використовувались лише при створенні норвезької червоної породи.

Сайт виробника: ​norwegianred.com​​​